Ora a treia. Solilocvii

pom

ceuşoresămoripoţisămorifoarterepede morișigata aşputeamuriazi măiadreacudirectdoamnecepăcătossunt iartămămiluieștemă doamneiisusehristoasefiulluidumnezeu miluieștemăpeminepăcătosul teiașiteduceladracudracuteia șiladracuteduce așbocanciiarfitrebuitschimbați toatăviațatrebuiesăfaccetrebuiefăcut cândtrebuiesățischimbibocanciischimbății socialiștiiăștiasuntnebunilumeaîntreagăoiasprenebunie haicănumaiammultabiamerg caogloabăcauntuberculos cauncalceegatasămoarăcauncâinejigodit doamnemiluieștemă doamnedacătearcunoaștetoțiînduhulsfânt dăletuturorsătecunoască săseîndrăgosteascădemilata depaceatadelinișteatadetine câtdefrumoseștihristoase cefrumoasăera sămăîndrăgostescașacaunnebun deofemeiemăritată doamnedămiodihnă cebineesăfiubine fereștemădepăcathristoaseîngeresfinților sfintepavele teiubescdoamne îizisesemșieicoiubesc cenebunceprostcemizerie cumampututsămălasînjossăcad cenasolsuntslabdefinitiv nutrebuiesămămaibazezpemine sămălasdacumascultării șicefustepurtaaveauliniaaiașinegre sămăconcentrezpecenupiere osămorîncurând cenuebunnuexistă cenuebunvafidatpieirii doamneiisusehristoasemiluieștemă miluieștemămiluieștemă liniaveneamereuînjoslucioasășielegantă pacepacepaceprivescînainte amobositsuntbătrân nimicbunnusemaipoatealegedinmine osămăpunlapământ osăplângosămăpocăiesc osăîlrogpedomnulsămideapace sămisearateînbucuriasa sămălinișteașcăcumcredeucătrebuieliniștițicopiii aidreacunusuntînstaredenimicnicimăcarsăfacăundrum sărepareundrum arfipututsăconstruiascăoopotecădepiatră untrotuarcâtpentruunuldinbeton dinpiatrădinlespezi bineaifivenittusăajuți aificărattuolespedepânăaici nuștiidecâtsăcomentezitoatăziua șimaicămeaîmizicea dăgurănuteîntrecenicidracu trăncăneștișicriticidarnufacicevasăsevadă doamneeunuvreaucevasăsevadă euvreauominune vreausătecunoscpentrucăteiubesc pentrucănimicnuaresensfărătine eștitotuliareusuntdoarpentrucătuaaivrutsăfiu cebanal doamneiartămădoamnemiluieștemă doamnedămiputeredămiodihnă habarnamceosăseîntâmplecumine suntunratatcarefugedeneputințadeaschimbalumea nimeninupoatesăschimbelumea aplecareasprepăcatnusepoateschimba sepoatedoarardeînfoculdelasfârșitullumii ceesfârșitullumii doamnemiemilădediavoldarmiefricărăusămăgândesclael dacădiavolulsarpocăilaiiertadoamne căeștibun șiiubeștilanesfârșitceaifăcuttucumânata bunulepreafrumosuleblândulepaceliniștebucurie osăziccănupotdelaminenimic iamiviațașifăomarefăobună luminășipace renunțlaminecumrenunțlaundintestricat creștemidințiidoamne decenumălăsațiînpace nuebinesăvorbesccuei doamnenumălasăînpace cenușiiînspăîmântători numiașfipututînchipui cumcâtdeurâttepoateface săieșidingândulluidumnezeu eusuntmicdumnezeuemare cedeșteptsuntvorbesccaunanalfabet nuvreaudecâtsămăadăpostescînliniștealui cefraieraifost nuteaidesfătatnuteaisfințit nuteaităvălitîntoatelicorilelumii nuteaiadâncitîncăutareaîncăutareaîncăutarea bocanciiăștiasuntpenalifrate îmibagpicioareleîneidebocanci ceglumăîmiumblăprincapnumaitâmpenii osămorprostșiurâtcaocasălaroșu saumairăucuperețiimurdărițideotencuială cenusamaidatpânălacap maicadomnuluimereuuitdemaicadomnului numamrugatsuficientdemultlamaicadomnului știituvreofemeiemaimarehabarnam cegrozav maicadomuluiumblândprintreoameni i ntrândîncase arătândusepedrumurișiprinmănăstiri maicadomnuluiesecundaceamaiînaltăalumiiunfelenotăabsolută mierușinedemaicadomnuluimiluieștemămaică casaastaeavetii femeiaaiabătrână decareauitatpopaînsăptămânamare biatafemeiemiapovestitelnamâncatnimic nicimăcarunouroșupânălunidupăprânz cândaajunslaeasoîmpărtășească cebabăîncăpățânatăoameniiașavorcucericerul sămătragișipemineînsusveto ceprostsuntdoamnemiluieștemă doamneiisusehristoaseodihneștemă odihneștemăodihneștemăodihneștemă odihneștemă bocanciiăștiasuntgroaznici aidreacunicimăcarundrum trebuiesăierțitot săînțelegineputințaoamenilor sămărogpentruei sămivădscăderileșisămileîndrept atunciorsămiseparătoținiștesfinți lumeaastanuexistă cicăeusuntdoarînchipuireameanaresens suntînînchipuireaaltuia cemizeriisuntîntrohologramăastacedreacumai esuntîntrunjocvideonusuntdelocmietotuna euvădcăhristosmăiubește eunuliubesdelocdarvreauvreauvreauvreau cesăfacnimic rămâicredinciosrămâisimplupunetesubascultareșiscapi săscapvreau scapămădoamescapămădoamne detoatăînșelăciunea așacumelumeatoatăeomareminciună

%d blogeri au apreciat: